Author Archives: admin

การเลือกสรรอย่างของท่อท่อ UPVC และ CPVC

ท่อ UPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) และท่อ CPVC (Chlorinated Polyvinyl Chloride)

เป็นท่อและวัตถุที่การตั้งกฎเกณฑ์ใช้ในอุตสาหกรรม เนื่องด้วยมีคุณสมบัติที่กล้ำกลืนต่อการกัดกร่อนจากสารเคมีหลายๆ ชนิด พร้อมทั้งยังสามารถใช้ได้ดีกับน้ำทะเล รวมถึงอดกลั้นต่อแสงตะวัน อีกทั้งยังสามารถสามารถใช้ลำเลียงน้ำที่อุณหภูมิ 82oC ที่แรงหนุน 100 psi ได้อีกด้วย

การเลือกสรรใช้พร้อมกับตั้งท่อ UPVC และ CPVC จึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรไม่นำพา  การเลือกสรรอย่างของท่อท่อ UPVC และ CPVC ให้เข้าท่าเข้าทางกับการใช้งาน และเลือกท่อ UPVC และ CPVC ที่ทำจากเครื่องไม้เครื่องมือที่มีคุณลักษณะจะช่วยต่ออายุการใช้งานได้นานขึ้น  พร้อมกับไม่เกิดความย่อยยับขึ้นได้ง่ายๆอีกด้วย  เหตุด้วยใครที่กำลังจะสร้างบ้าน  หรือวางระบบท่อเราจะมาชี้ทางข่าวทุนการตั้ง พร้อมด้วยการเลือกใช้ท่อ UPVC และ CPVC ที่ถูกต้องมาฝากกันค่ะ

เลือกเฟ้นท่อที่มีตราสินค้าและมีตรา มอก.พร้อมตัวเลขบอกปริมาตรกำกับไว้อย่างชัดเจน  เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกใช้นั้นได้กฏเกณฑ์ และเหมาะกับการใช้งาน

คัดเลือกซื้อท่อที่ทำจากวัตถุที่มีคุณลักษณะ  จะช่วยสืบชะตาการใช้งานรวมไปถึงเกิดการแหลกลาญได้ยาก ควรคัดใช้ท่อที่ผิวเรียบทั้งด้านนอก และด้านใน จะช่วยทำให้น้ำไหลผ่านราบรื่น

คัดเลือกใช้น้ำยาประสานท่อ  ที่มีคุณลักษณะละลายท่อ และข้อต่อใหติดเป็นเนื้อเดียวกัน  แทนกาวทาท่อ เพราะจะช่วยดูแลการรั่วซึมได้ดี

เลือกสรรข้อต่อกับต่อที่สวมกันได้พอดี  และคัดใช้ยี่ห้อที่ได้หลักเกณฑ์  นับถือได้

 

การเลือกซื้อท่อ UPVC และ CPVC

ผลิตภัณท์อุปกรณ์ UPVC และ CPVC

ท่อ UPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) และท่อ CPVC (Chlorinated Polyvinyl Chloride)

เป็นท่อและอุปกรณ์ที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรม เนื่องจากมีคุณสมบัติที่ทนต่อการกัดกร่อนจากสารเคมีหลายๆ ประเภท และยังสามารถใช้ได้ดีกับน้ำทะเล รวมถึงทนต่อแสงแดด อีกทั้งยังสามารถสามารถใช้ลำเลียงน้ำที่อุณหภูมิ 82oC ที่แรงดัน 100 psi ได้อีกด้วย

การเลือกใช้และติดตั้งท่อ UPVC และ CPVC จึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม  การเลือกประเภทของท่อท่อ UPVC และ CPVC ให้เหมาะสมกับการใช้งาน และเลือกท่อ UPVC และ CPVC ที่ทำจากวัสดุที่มีคุณภาพจะช่วยยืดอายุการใช้งานได้นานขึ้น  และไม่เกิดความเสียหายขึ้นได้ง่ายๆอีกด้วย  สำหรับใครที่กำลังจะสร้างบ้าน  หรือวางระบบท่อเราจะมาแนะนำข้อมูลต้นทุนการติดตั้ง และการเลือกใช้ท่อ UPVC และ CPVC ที่ถูกต้องมาฝากกันค่ะ

เลือกท่อที่มีตราสินค้าและมีตรา มอก.พร้อมตัวเลขบอกขนาดกำกับไว้อย่างชัดเจน  เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกใช้นั้นได้มาตรฐาน และเหมาะสมกับการใช้งาน

เลือกซื้อท่อที่ผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพ  จะช่วยยืดอายุการใช้งานรวมไปถึงเกิดการเสียหายได้ยาก ควรเลือกใช้ท่อที่ผิวเรียบทั้งด้านนอก และด้านใน จะช่วยทำให้น้ำไหลผ่านสะดวก

เลือกใช้น้ำยาประสานท่อ  ที่มีคุณสมบัติละลายท่อ และข้อต่อใหติดเป็นเนื้อเดียวกัน  แทนกาวทาท่อ เพราะจะช่วยป้องกันการรั่วซึมได้ดี

เลือกข้อต่อกับต่อที่สวมกันได้พอดี  และเลือกใช้ยี่ห้อที่ได้มาตรฐาน  เชื่อถือได้

 

 

เหตุผลที่ธุรกิจทนายความจำเป็นต้องนำอินเทอร์เน็ตมาใช้งาน

เนื่องจากปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานในธุรกิจต่างๆอย่างกว้างขวาง สำหรับธุรกิจทนายความก็เช่นเดียวกันที่ได้นำระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยในการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์ต่างๆดังนี้

– เพื่อให้ธุรกิจทนายความของตนเองพร้อมให้บริการแก่ลูกความทางอินเทอร์เน็ต เนื่องจากอินเทอร์เน็ตมีผู้ใช้ที่เป็นลูกความจำนวนมากจากทั่วโลก และมีอัตราการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ผู้ประกอบธุรกิจทนายความทุกคนจึงไม่ควรมองข้ามตลาดและช่องทางการตลาดขนาดใหญ่เช่นนี้ ที่สามารถเข้าถึงลูกความผู้บริโภคได้โดยตรง โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่อง

– เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเครือข่ายของธุรกิจทนายความ ในการดำเนินธุรกิจทนายความ การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจไม่ว่าจะเป็นลูกความ นายหน้า หรือ ผู้ให้บริการด้านต่างๆ แก่บริษัททนายความ เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก วิธีการสำคัญวิธีหนึ่งที่ นักธุรกิจทนายความออนไลน์ใช้ในการ สร้างความสัมพันธ์และ เครือข่ายทางธุรกิจ

– เพื่อให้ข้อมูลของบริษัททนายความพร้อมให้ลูกค้าเข้ามาค้นหาได้ เช่น ชื่อ ที่อยู่ เวลาดำเนินการ สินค้า หรือบริการ ในพื้นที่โฆษณาที่จำกัด โดยลูกค้าเข้ามาค้นหาข้อมูลของบริษัทได้อย่างง่ายดาย

– เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านทนายความสำหรับลูกค้า โดยลูกค้าสามารถค้นหาสินค้าและข้อมูลของสินค้า ที่ต้องการจากฐานข้อมูลสินค้าของธุรกิจ รวมทั้งวิธีการสั่งซื้อสินค้าและเงื่อนไขต่างๆ ด้วยตนเองตลอดเวลา ทำให้ลูกค้ามีข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าธุรกิจนั้นๆ

– ช่วยประชาสัมพันธ์สำนักงานทนายความให้มากขึ้น เนื่องจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายที่ทำให้โลกของการติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างไร้พรมแดน ทำให้ข้อมูลการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของบริษัทสามารถกระจายที่ต่างๆได้

– ช่วยในการประชาสัมพันธ์บริการด้านทนายความเพื่อให้จ้างได้ นอกจากจะเป็นสื่อในการติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัทกับลูกค้าแล้ว ยังเป็นช่องทางการตลาดและ เป็นวิธีการในการประชาสัมพันธ์บริการด้านทนายความแก่ลูกความได้อีกด้วย

– สามารถนำเสนอข้อมูลของธุรกิจบริการด้านทนายความแบบ Multi-media ได้ ทำให้บริษัทสามารถนำข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในรูปแบบต่างๆ มานำเสนอแก่ลูกค้าเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้อีกด้วย

– สามารถตอบคำถามของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้บริษัทสามารถสร้างระบบสำหรับการตอบคำถามที่เกิดขึ้นบ่อย คอยให้บริการลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ด้วย ซึ่งสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานมาตอบคำถามอีกด้วย

จะเห็นได้ว่า ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในชีวิตของคนเรา เพราะอินเทอร์เน็ตทำให้ติดต่อสื่อสารกับคนอื่นได้อย่างรวดเร็วและอีกอย่างคือค่าใช้จ่ายถูกกว่าสื่อรูปแบบเดิมๆอีกด้วย

การทำธุรกิจออนไลน์ยุคใหม่

ยุคปัจจุบันนั้น เป็นยุคที่ต้องใช้การสื่อสารเข้ามาช่วยในการทำธุรกิจมากที่สุด ฉะนั้นผู้ประกอบการรุ่นใหม่จึงจำต้องมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต และต้องมีกลยุทธ์ในการทำธุรกิจอย่างรอบด้านดังนี้
– การมองหาความต้องการของตลาด ซึ่งเป็นสิ่งแรกที่ผู้ประกอบการหน้าใหม่พึงจะต้องกระทำ เพราะสามารถที่จะผลิตสินค้าหรือบริการให้ตอบสนองความต้องการได้สำหรับกลุ่มผู้บริโภคได้ดังนั้นสิ่งนี้คือช่องทางและโอกาสทองของผู้ประกอบการมือใหม่ที่ต้องจับตลาดความต้องการของผู้บริโภคที่มักเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆ และทำผลิตภัณฑ์ออกมาตอบสนองความต้องการ
– การเลือกทำธุรกิจอย่างชาญลาด โดยการพิจารณาปัจจัยทางความพร้อม บุคลากร เงินทุน การบริหาร และแนวทางการเติบโตของกลุ่มเป้าหมายพร้อมกับคู่แข่ง ความต้องการหลักของผู้บริโภค เมื่อนำมาวิเคราะห์แล้วก็จะรู้เองว่าธุรกิจเหล่านั้นมีความน่าลงทุนหรือไม่
– การสร้างความน่าเชื่อถือ นั้น เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดจุดด้อยในเรื่องการขาดประสบการณ์ได้เป็นอย่างดี
-การศึกษาหาข้อมูลและคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจที่ให้บริการฟรีอย่างในโลกสังคมออนไลน์ ที่มักให้คำปรึกษาในการทำธุรกิจแบบฟรีๆ
– การใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อในการดำเนินการทำธุรกิจ เพราะจะช่วยลดรายจ่ายได้เป็นอย่างดีซึ่งปัจจุบันข้อมูลที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจสามารถค้นหาจากทางโลกออนไลน์ได้แทบทั้งสิ้น
– การใช้จุดแข็งเข้าต่อสู้ที่จะสามารถไปต่อกรกับคู่แข่งบนท้องตลาดได้ อาจเป็นราคาที่ถูกกว่าหรือคุณสมบัติที่ดีกว่า
นอกจากนี้การตลาดยุคใหม่จะต้องคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นอันดับแรกๆ เพราะสินค้าบางอย่าง ผู้ซื้อมักจะถามจากเพื่อน ๆ มากกว่าการดูจากโฆษณา ฉะนั้นจะต้องทำให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด เพราะว่าจะทำให้ลูกค้าไปบอกต่อได้ โดยการให้ลูกค้าทำหน้าที่เป็นพนักงานขายแทนเรา ซึ่งมีอำนาจมากกว่าการส่งพนักงานขายไปขาย เพราะคนส่วนมากมักจะฟังเพื่อน ๆ บอกว่าสินค้าชิ้นนี้ดีหรือไม่การตลาดยุคนี้ จึงเป็นยุคที่ทุกคนพยายามจะรักษาลูกค้าเก่าไว้มากกว่าการมุ่งหาลูกค้าใหม่ เพราะหากขายสินค้าให้กับลูกค้าเก่าโดยเอาใจใส่เขาอย่างดีและสร้างประสบการณ์ที่ดีกับเขา ลูกค้าก็จะซื้อเพิ่มขึ้นมากกว่า

Affiliate Marketing ธุรกิจยุคใหม่บนโลกออนไลน์

ปัจจุบันแม้ว่าอินเทอร์เน็ตจะเป็นสื่อที่มีเสรีภาพสูงและผู้ประกอบการก็สามารถนำสินค้ามาลงขายได้อย่างกว้างขวาง แต่ก็ใช่ว่าทุกอย่างที่นำมาลงจะจำหน่ายได้เสมอไป ดังนั้นผู้ประกอบการจะต้องคัดเลือกสินค้าที่น่าสนใจและดีที่สุดเอาออกมาขาย พร้อมชี้แจงเรื่องคุณสมบัติและราคาให้ละเอียด Affiliate Marketing เป็นวิวัฒนาการของการทำธุรกิจยุคใหม่บนโลกออนไลน์มาเป็นผู้เสนอขายสินค้าและบริการแทนให้กับธุรกิจของผู้ประกอบการต่ออีกทอดหนึ่ง ซึ่งก็คล้ายคลึงกับการขายของผ่านพ่อค้าคนกลาง ข้อดีของกลยุทธ์นี้อยู่ที่ลงทุนต่ำ แถมถ้าหากมีเครือข่ายสมาชิกที่ใหญ่พอผู้ประกอบการก็จะสามารถจำหน่ายสินค้าได้เร็วและเข้าถึงผู้บริโภคในส่วนที่ลึกที่สุดได้ มิหนำซ้ำหากผู้ประกอบการไม่สามารถขายสินค้าออกไปได้ก็จะไม่เกิดต้นทุน ซึ่งแตกต่างกับธุรกิจประเภทอื่นที่ค่าต้นทุนมักจะถูกคิดนับตั้งแต่วันแรกที่นำสินค้าออกสู่ตลาดแล้ว

เมื่อก่อนการขายสินค้าและบริการจะจำกัดอยู่ที่การลงโฆษณาบนหน้าหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ แผ่นพับ หรือ ใบปลิวต่างๆ ซึ่งเมื่อคนต้องการขายของก็จะทำการลงโฆษณาในสื่อต่างๆพวกนี้ และในสมัยต่อมาได้มีสื่ออินเทอร์เน็ตขึ้นมา ทำให้การโฆษณาผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตทำได้โดยง่าย ไม่ว่าจะเป็นการนำ Banner ป้ายโฆษณาต่างๆไปติดไว้บนเว็บไซต์ที่มีคนเข้าชมเยอะๆ หรือเว็บไซต์ที่ตรงกับกลุ่มลูกค้าของสินค้านั้นๆ หรือการไปซื้อโฆษณาจากเว็บไซต์ค้นหาต่างๆ ซึ่งเมื่อคนเห็นโฆษณาแล้วก็ทำการคลิกเข้าไปซื้อสินค้า ผู้ลงโฆษณาหรือเจ้าของสินค้าก็ได้รับเงินผลกำไรไป

Affiliate Marketing ถือเป็นช่องทางหารายได้

ทั้งแบบรายได้หลักและรายได้เสริมได้เป็นอย่างดี เพียงทำความเข้าใจในตัวลูกค้าและการหาลูกค้าบนอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องมีสินค้า หรือความรู้ในการเขียนเว็บไซท์ ซึ่งคุณก็อาจจะทำเงินแสนต่อปีได้ไม่ยากนัก แต่ข้อควรระวังสำหรับการทำ Affiliate Marketing คือมีการแฝงตัวของการขายตรงในรูปแบบแชร์ลูกโซ่ตามเว็บต่างๆ ดังนั้นการเลือกเว็บ Affiliate Marketing ที่มีการรับรองจากรัฐบาล อย่างเช่นมีการลงทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์อย่างถูกต้อง ควรจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าเป็นสินค้าที่มีการจดทะเบียนกับ อย. อย่างถูกต้องตามกฎหมายจริงๆ และไม่ควรจะมีค่าใช้จ่ายใดๆในการสมัครเป็น Affiliates เพราะเราไม่ได้ทำการ stock สินค้า แต่เราช่วยหาลูกค้าไปซื้อเท่านั้น

เหตุผลของการนำธุรกิจมาเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต

1. เพื่อให้ธุรกิจของตนเองพร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทางอินเทอร์เน็ต

เนื่องจากอินเทอร์เน็ตมีผู้ใช้จำนวนเป็นร้อยล้านคนจากทั่วโลก และมีอัตราการเพิ่มขึ้นแบบเท่าตัวทุกปี ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจแล้ว ทุกคนไม่ควร มองข้ามตลาด และช่องทางการตลาดขนาดใหญ่ เช่นนี้ที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่อง สถานประกอบการ เวลาทำการของธุรกิจ ด้วยต้นทุนที่ประหยัด ดังนั้นบริษัทต่างๆ ที่รู้จักคุณประโยชน์ข้อนี้ จึงอดใจไม่ได้ ที่จะต้องพัฒนาธุรกิจ ของตนเอง โดยอาศัยคุณสมบัติของอินเทอร์เน็ตในการเตรียมความพร้อม ให้บริการทาง อินเทอร์เน็ตแก่ลูกค้า ที่เป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ก่อนที่คู่แข่งของตนเองจะจับจองผูกใจลูกค้าไว้หมดแล้ว

2. เพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเครือข่ายของธุรกิจ

ในการดำเนินธุรกิจการค้า การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ผู้ขายวัตถุดิบ หรือ ผู้ให้บริการ ด้านต่างๆ แก่บริษัท เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก วิธีการสำคัญวิธีหนึ่งที่ นักธุรกิจใช้ในการ สร้างความสัมพันธ์และ เครือข่ายทางธุรกิจ ของตนเอง เมื่อได้มีโอกาสพบผู้ที่เกี่ยวข้องคือ การให้นามบัตร (Business Card) ซึ่งนามบัตรแบบทั่วไป จะให้ข้อมูลว่าตนเอง เป็นใคร อยู่ที่ไหน ขายสินค้า/ให้บริการอะไร แต่ในนามบัตรของนักธุรกิจที่มี Web Site ของตนเองนั้นจะบอกที่อยู่ บนอินเทอร์เน็ตของบริษัท คือ www.company-name.com ทำให้ผู้ที่มีความสนใจในบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าในต่างประเทศ สามารถดูข้อมูลของบริษัท สินค้า หรือบริการได้อย่างสะดวก และสามารถติดต่อสื่อสารกับบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน และประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งจะทำให้บริษัทมีโอกาสขยายเครือข่ายของธุรกิจได้มากขึ้นอีกด้วย

3. เพื่อให้ข้อมูลของบริษัทพร้อมให้ลูกค้าเข้ามาค้นหาได้

การเผยแพร่ข้อมูลธุรกิจ เพื่อให้ลูกค้าสามารถค้นหาบริษัทได้และทำธุรกิจกับตนเอง ทั่วไปๆ มักจะลงโฆษณา ในสมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง หรือ Directory ต่างๆ ซึ่งให้ข้อมูลของบริษัท อาทิ ซื่อ ที่อยู่ เวลาดำเนินการ สินค้า หรือบริการ ในพื้นที่โฆษณาที่จำกัด และ ข้อมูลอาจไม่ทันสมัย ตามสถานการณ์ของบริษัท แต่ในระบบอินเทอร์เน็ต ธุรกิจสามารถ ให้ลูกค้าเข้ามาค้นหา ข้อมูลของบริษัท ได้อย่างง่ายดาย และสามารถลงโฆษณาอะไรก็ได้มากเท่าที่ต้องการ นอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลา อาทิ การเสนอส่วนลดพิเศษ สำหรับลูกค้าวันนี้ หรือสัปดาห์นี้ การจัดรายการพิเศษเพื่อส่งเสริมการขาย เช่น การตอบปัญหา หรือ การร่วมเล่นเกมต่างๆ ที่จูงใจลูกค้า ซึ่งหากบริษัทมีโอกาสให้ข้อมูลเหล่านี้แก่ลูกค้า จะมีส่วนช่วยให้ลูกค้า ตัดสินใจซื้อสินค้า หรือบริการของ บริษัทได้มากขึ้นอีกด้วย

ความปลอดภัยในการทำธุรกิจออนไลน์ผ่านระบบ PayPal

PayPal เป็นเหมือนธนาคารแห่งหนึ่ง แต่เป็นธนาคารที่อยู่ในรูปแบบออนไลน์หรือธนาคารในโลกอินเตอร์เน็ต ให้บริการเหมือนอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งในประเทศไทยของเรา มีการรับเงิน ฝากเงิน และส่งเงินได้เหมือนกับธนาคารทั่วๆไป เพียงแต่จะมีการคิดค่าบริการในการรับส่งเงินดังกล่าวซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมที่ไม่แพงมากนัก ไม่มีดอกเบี้ยให้ แต่ถ้าจะเทียบกับประโยชน์ที่เป็นดอกเบี้ยแล้ว ดอกเบี้ยของ PayPal จะแฝงอยู่ในรูปแบบของการอำนวยความสะดวก ดูแลการชำระเงินระหว่างคุณกับคู่ค้าของคุณ เช่น ถ้าคุณมีการซื้อขายสินค้าจากเว็บไซต์ ebay โดยส่วนใหญ่แล้วทางผู้จำหน่ายจะระบุให้ผู้ซื้อชำระเงินผ่านทาง PayPal เมื่อใดก็ตามที่มีการทำธุรกรรมผ่าน PayPal ทาง PayPal ก็จะมีการรับประกันเงินของท่านที่จ่ายผ่านทาง PayPal

Paypal มีชื่อเสียงด้านปุ่มซื้อขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต

ซึ่งลูกค้าสามารถซื้อสินค้าและเลือกช่องทางชำระค่าสินค้าแบบออนไลน์ได้ นอกจากนี้ลูกค้าสามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิตได้ด้วยปุ่ม Paypal คุณจะได้รับค่าสินค้าและบริการจากลูกค้าอย่างปลอดภัย ลูกค้าที่ชำระค่าสินค้าผ่าน Paypal จะไม่เสียค่าธรรมเนียม แต่สำหรับผู้ขายจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราที่ Paypal กำหนด เมื่อคุณทำการถอนเงินจากบัญชี Paypal เข้าบัญชีธนาคารของคุณ PayPal นั้นได้กำหนดกฎไว้ในการเสียค่าธรรมเนียมโดยเราจะเสียอะไรบ้าง ในกรณีสมัครแบบ Premium และ Business ทุกครั้งที่มีการรับเงินจะต้องเสียค่าธรรมเนียมให้กับ PayPal โดยจะมีอยู่ 2 เรท คือ หากรับเงินภายในประเทศด้วยกันจะเสียค่าธรรมเนียม 3.4% + $0.30 โดยทุก $100 ต้องเสียค่าธรรมเนียมให้กับ PayPal จำนวน $3.70 และหากรับเงินจากนอกประเทศ จะเสียค่าธรรมเนียม 3.9% + $0.30 โดยทุก $100 ต้องเสียค่าธรรมเนียมให้กับ PayPal จำนวน $4.12

ประโยชน์จากการเลือกใช้ PayPal

1.ในฐานะที่ท่านเป็นผู้จำหน่ายสินค้าต่างๆ ลูกค้าของท่านในโลกอินเตอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือชาวไทย กล้าที่จะนำบัตรเครดิตการ์ดมาชำระท่านผ่าน PayPal
2.ในฐานะผู้ขายสามารถเรียกขอคืนสินค้าจากผู้ซื้อ หรือคนที่รับเงินได้ ในกรณีที่ผู้ซื้อหรือผู้รับเงินโกงผู้ขาย
3.ในฐานะผู้ซื้อ PayPal รับประกันเงินของท่านที่ได้จ่ายไปแล้วว่า ถ้าท่านไม่ได้รับสินค้า PayPal จะจ่ายเงินค่าสินค้าคือให้แก่ท่าน โดยมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการนำเงินส่งคืนท่านเพียงเล็กน้อย
4.ได้รับความเชื่อถือจากทั่วโลก
5.มีระบบความปลอดภัยสูง
6.ท่านสามารถที่จะทำธุรกิจออนไลน์ได้เพราะมีคู่

การตลาดบนโลกออนไลน์จะเริ่มเข้าไปมีบทบาทเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจหน้าร้านค้าปกติ

การตลาดบนโลกออนไลน์จะเริ่มเข้าไปมีบทบาทเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจหน้าร้านค้าปกติ ได้อย่างมาก อย่างเช่น หลายคนหาข้อมูล-ส่วนลดร้านอาหารจากทางออนไลน์ผ่านบริการของ ดีลพิเศษแต่ละวันเพื่อไปทานอาหารกับเพื่อนๆ หรือลูกค้า บางคนส่อง QR Code เพื่อรับข้อมูล ณ.จุดขายเพื่อสามารถดูข้อมูลสินค้าและรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นได้ ดังนั้นการเชื่อมโยงข้อมูลจากโลกออนไลน์ไปกระตุ้นหรือทำให้คนตัดสินใจซื้อสินค้าในโลกออฟไลน์กำลังจะเริ่มเติบโตมากขึ้น ซึ่งบางธุรกิจสามารถเพิ่มยอดขายและจำนวนลูกค้าได้มหาศาลจากการตลาดลักษณะนี้ การทำตลาดออนไลน์ ถือว่าเป็นแนวทางที่มาแรงมากในยุคนี้ทางบริษัทตัวแทนโฆษณาจึงพิจารณากันใหม่โดยสร้างเป็นนวัตกรรมหนึ่งทางด้านการ ตลาดก็คือ จะแบ่งเป็น 2 แนวทางคือการตลาดแบบ Offline Marketing คือ การสื่อสารการตลาดโดยใชเครื่องมือกลุ่มAbove the line และ กลุ่ม Below the line Activities กล่าวคือ กิจกรรมทางโฆษณา การตลาดและการขายที่มองเห็นไม่เกี่ยวกับอินเตอร์เนต จับต้องได้นั่นเองการตลาดแบบ Online Marketing คือ การตลาดทีมีกิจกรรมบนไซเบอร์หรือระบบอินเตอร์เนตทั้งหมดนั่นเองไม่ว่า จะเป็นการซื้อการขาย การโฆษณาหรือการวางแผนการตลาดผ่านทางอินเตอร์เนต ซึงปัจจุบันจะมีความสำคัญมากและสามารถลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมากทีเดียว ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วิธีการทำการตลาดบนโลกออนไลน์ องค์ประกอบต่างๆ ของการตลาดแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการซึ่งมีหน้าร้านบนโลกไซเบอร์แห่งนี้จะต้องทำความเข้าใจเป็น อย่างดี เพื่อจะได้จัดกิจกรรมทางการตลาดอย่างเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดในช่วงเริ่มต้นนั้นการตลาดอาจเป็นเรื่องยากของผู้ประกอบการหน้าใหม่ รวมถึงผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอยู่ แต่การศึกษาหาข้อมูล และการทำความเข้าใจในวิธีการการตลาดจะสามารถนำเอาข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพิ่ม เติมความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้ธุรกิจออนไลน์ของคุณสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้ได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย การใช้อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือเชิงพาณิชย์นั้น สามารถช่วยให้ผู้ขายประหยัดค่าใช้จ่าย ทั้งในเรื่องของสินค้า พนักงานขาย และให้บริการได้ตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง โดยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีผู้ใช้ทั่วโลกกว่า 600 ล้านคนทำให้ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา แต่ทั้งนี้ ผู้ขายจะต้องศึกษาเรื่องของสินค้า, ช่องทางการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อให้การใช้สื่อประเภทนี้มีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นการมีเว็บไซต์เพื่อจำหน่ายสินค้าจึงไม่ใช่เครื่องรับประกันความสำเร็จทาง ธุรกิจ เพราะยังมีองค์ประกอบที่เป็นตัวแปรสำคัญ คือ “การตลาด” แต่เดิมนั้น หลายท่านอาจจะรู้จักส่วนผสมทางการตลาดเพียง 4 P คือ Product, Price, Place, Promotion แต่ปัจจุบันท่านต้องรู้จักกับอีก 2 P ใหม่คือ Personalization และ Privacy เพื่อให้เกิดแนวคิดประยุกต์ใช้องค์ประกอบการตลาดดั้งเดิม บวกกับความสามารถพิเศษของเทคโนโลยี ทำให้เกิดองค์ประกอบการตลาดแบบใหม่ได้

การทำธุรกิจขายเสื้อผ้าทางอินเตอร์เน็ตให้มีความน่าเชื่อถือ

artsekret.com

ธุรกิจร้านเสื้อผ้าทางอินเตอร์เน็ต เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบรายเล็ก และคาดว่าจะมีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ แต่ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงมาก เนื่องจากสินค้าที่มีการซื้อขายได้ง่าย และราคาที่ไม่สูงมาก อีกทั้งสินค้าประเภทนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามกระแสนิยม สินค้าประเภทนี้จึงตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดี

การเปิดร้านเสื้อผ้าออนไลท์สามารถทำได้ง่ายก็จริง แต่ทางด้านผู้ประกอบการเองควรมีการเตรียมความพร้อมสำหรับธุรกิจประเภทนี้ สิ่งที่ต้องเตรียมเป็นลำดับแรก คือ ศึกษาพฤติกรรมของลูกค้า ศึกษาเป้าหมายอย่างชัดเจนแล้วนำมาวิเคราะห์แผนทางการตลาด แล้วจึงอัพเดตสินค้าให้ตรงกับความต้องการ เพื่อให้ทันต่อกระแสนิยม ซึ่งการอัพเดตแฟชั่นสามารถติดตามได้ทางนิตยสาร รายการโทรทัศน์ หรือทางอินเตอร์เน็ต นอกจากนี้ผู้ประกอบการควรทำความเข้าใจในส่วนของธุรกิจซื้อขายทางอินเตอร์เน็ตด้วย เช่น การเลือกรูปแบบเว็บไซต์ ระบบฐานข้อมูล ระบบการชำระเงินการโฆษณาผ่านอินเทอร์เน็ต ระบบการรักษาความปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ต เป็นต้น เนื่องจากจะช่วยให้สามารถวางแผนการดำเนินธุรกิจซื้อขายออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม

การเลือกร้านค้าออนไลท์ก็เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งจะมีอยู่ 2 แบบด้วยกัน คือ เว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาเอง โดยสร้างขึ้นจากชุดโปรแกรมสำหรับสร้างเว็บไซต์ ซึ่งแบบนี้ค่อนข้างยุ่งยาก และต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างเยอะหากต้องจ้างคนอื่นในการเขียนโปรแกรม หรือเว็บไซต์สำเร็จรูปที่เปิดให้บริการกับร้านค้า ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงมากขึ้นอยู่กับราคาของแพคเกจ แต่ละแพคเกจจะข้อจำกัดแตกต่างกันไป สำหรับผู้ประกอบการในช่วงเริ่มต้นแนะนำให้ทำในรูปแบบสำเร็จรูป ซึ่งง่ายและสะดวก มีรายละเอียดต่างๆให้ครบ เมื่อซื้อแพคเกจแล้วสามารถเปิดร้านค้าได้ทันที

เมื่อสามารถเลือกผู้ให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูปได้แล้ว สิ่งต่อมาที่ต้องทำคือ การตั้งชื่อเว็บไซต์ที่เป็นที่รู้จัก และทำให้เกิดการจดจำ การจดโดเมนควรตั้งให้มีความโดดเด่น และจดจำได้ง่าย ชื่อโดเมนนั้นเป็นสิ่งที่บอกตัวตนของธุรกิจ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้ามาเลือกสินค้าได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ผู้ประกอบการควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติหรือรายละเอียดของสินค้าอย่างครบถ้วน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และเกิดการกลับมาซื้อในครั้งต่อๆไป

การขยายตลาดสินค้าและบริการผ่านระบบโซเชียลเน็ตเวิร์ค

การตลาดที่มุ่งเน้นไปที่การกระจายข้อมูลข่าวสารผ่านระบบโซเชียลเน็ตเวิร์คเป็นสำคัญ โดยช่องทางการตลาดบนโซเชียลเน็ตเวิร์คมีการแพร่กระจายของข่าวสารจากหนึ่งออกไปได้เป็นทวีคูณ และการรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริโภคเป็นไปได้ง่ายกว่า เข้าถึงมากกว่า เพราะความไม่เป็นทางการของรูปแบบการสื่อสาร ทุกวันนี้มีผู้ใช้บริการโซเชียลเน็ตเวิร์คเป็นจำนวนมาก และมีผู้ทำการตลาดบนโซเชียลเน็ตเวิร์คมากเช่นเดียวกัน เนื่องจากเป็นบริการที่สามารถใช้งานได้ฟรี เนื่องจากการโฆษณาผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์คนั้นต้นทุนต่ำแต่มีประสิทธิผลสูง หรือหมายถึงมีประสิทธิภาพในการโฆษณาสูงมาก สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง และกระจายการรับรู้ได้รวดเร็ว

เมื่อเทคโนโลยีและสื่อมีอะไรเกิดขึ้นมากมาย

โดยทุกอย่างจะเริ่มถูกนำมาหล่อหลอมรวมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การใช้วิธีไดวิธีหนึ่งอาจจะไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังนั้นเราจะเริ่มเห็นการสื่อสารเต็มรูปแบบ โดยมีกลยุทธ์และเทคโนโลยีหลากรูปแบบภายใต้แคมเปญหรือกลยุทธ์หลักกลยุทธ์เดียว เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการทำการตลาดยุคใหม่ เป็นการใช้สื่อดั่งเดิมเข้าผสมผสานกับสื่อออนไลน์รูปแบบใหม่ เพื่อสร้างกลยุทธ์รูปแบบใหม่ ที่จะเข้าถึงลุกค้าได้ในทุกๆสื่อและช่องทางที่ลูกค้าอยู่ เช่น กลยุทธ์การตลาดรูปแบบใหม่จะมีทั้ง สื่อทีวี วิทยุ สิ่งพิมพ์ ออนไลน์ มือถือ แอ็พพลิเคชั่น โซเชียลเน็ตเวิร์ก การใช้ตำแหน่งของ ลูกค้า ฯลฯ ทั้งหมดเหล่านี้มาสร้างเป็นกลยุทธ์ในการทำการตลาดเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนไป

Facebook และTwitter

เป็นเครื่องมือหลัก อีกทั้งนักการตลาดที่ดูแลแบรนด์ขององค์กรเหล่านี้มักจะใช้จำนวนของการกด Like ที่หน้า Fan Page Facebook และจำนวนFollower บน Twitter เป็นหลัก อันที่จริงจำนวนของ Like และ Follower เหล่านี้ก็มีผลต่อการวัดผล ROI ของธุรกิจที่ทำได้แบบเห็นชัดที่สุดแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นการการันตีคุณภาพที่องค์กร หรือแบรนด์สินค้าเหล่านั้นจะได้จากจำนวนผู้ที่กด Like และ Follower ซึ่งอาจจะสรุปได้เพียงแค่ว่ามันวัดผลได้แค่มิติเดียวทั้งที่ Social Media Marketing นั้นมันมีมากถึง 3 มิติแน่นอนว่าแต่ละองค์กร หรือแต่ละแบรนด์ที่มีการใช้ Social Media ในการทำแคมเปญโฆษณา ส่วนมากแล้วมักจะใช้ Facebook และTwitter เป็นเครื่องมือหลัก

eBay ธุรกรรมการค้าบนอินเทอร์เน็ตที่รู้จักไปทั่วโลก

อีเบย์ เว็บไซต์ขายของอันดับ 1 ของโลก

กำลังสร้างความสั่นสะเทือนให้กับวงการอี-คอมเมิร์ซเมืองไทย รวมไปถึงผู้ประกอบการค้าขายในโลกยุคใหม่ เนื่องจากประเทศในทวีปเอเชีย ถือเป็นตลาดซื้อขายบนอีเบย์ที่ใหญ่ที่สุด มีมูลค่าการซื้อขายสูงถึง 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แน่นอนว่าไทยเป็นหนึ่งในนั้น นอกจากนี้ก็มีฮ่องกง อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ และจีน นับตั้งแต่ปี 2538 อีเบย์ถือเป็นผู้บุกเบิกและสร้างชุมชนจากทั่วโลกให้มารวมตัวกัน เพื่อทำธุรกรรมการค้าบนอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้อีเบย์เติบโตขึ้นและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว

เว็บไซต์อีเบย์มีสินค้ารอซื้อขายและประมูลเป็นล้านๆชิ้น ไม่ว่าจะเป็นพวกของสะสม เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครื่องมือ รถยนต์ เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ และของเบ็ดเตล็ดมากมาย เปิดให้ซื้อขายกันทุกวัน บางอย่างเป็นพวกของหายาก บ้างก็เป็นของมีราคาแพงหูฉี่ บางอย่างเป็นของเก่าเก็บ และคงถูกปล่อยทิ้งขว้างไม่มีราคา แต่ด้วยตลาดของอีเบย์เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ครอบคลุมทั่วโลก ของที่ดูเหมือนจะไร้ค่าสำหรับคนทั่วไป กลับเป็นของที่ต้องการสำหรับใครสักคน แต่ก็ใช่ว่าตลาดอีเบย์จะเปิดรับซื้อขายสินค้าทุกอย่าง อีเบย์ห้ามขายพวกยาสูบ ห้ามขายพวกอุปกรณ์ เครื่องมือ ของใช้ที่เกี่ยวข้องกับนาซี ห้ามขายสื่อเพลงที่ลักลอบบันทึกและนำมาจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ห้ามขายอาวุธปืน และเครื่องกระสุน ห้ามขายเสื้อผ้ามือสองที่สกปรกเหม็น และห้ามขายอวัยวะและชิ้นส่วนมนุษย์

ความสำเร็จของ eBay ส่วนหนึ่งมาจากการสังเกตพฤติกรรมลูกค้า พร้อมกับเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถเลือกสินค้าที่ตรงกับความต้องการ และเกิดจากระบบให้คะแนนความน่าเชื่อถือที่สร้างความมั่นใจให้สมาชิกเลือกสินค้าบน eBay กล่าวคือ eBay ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นประเด็นต้นๆ ดังนั้นธุรกิจที่ต้องการประสบความสำเร็จ นอกจากออกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้วก็ควรคำนึงถึงความพอใจของลูกค้าเป็นหลักด้วย หรือผู้ประกอบการที่ธุรกิจคล้ายคลึงกับ eBay ก็ควรสร้างระบบคัดกรองคนขายให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการกับเราอีกครั้ง

ขั้นตอนการประมูลสินค้า

1. เลือกสินค้าที่ท่านสนใจในบนอีเบย์
2. อ่านรายละเอียดสินค้าอย่างชัดเจนว่าเป็นของมือ 1 หรือมือ 2 หรือแตกหักหรือไม่
3. กดปุ่ม Place Bid เพื่อประมูลสินค้า
4. กรอกจำนวนเงินที่ต้องการประมูลในช่องว่างที่ปรากฎ
5. หลังจากนั้นก็จะได้รับเมลมาว่าท่านได้ประมูลสินค้าชิ้นนี้ และคอยจนหมดเวลา หรือแข่งประมูลจนจบ
6. หากท่านเป็นผู้ชนะก็จะมีอีเมลมาบอกว่า ” You won eBay Item:XXXX ”
7. จากนั้นก็ให้คอย invoice จากผู้ขาย หรือไม่ก็เข้าไปจ่ายหน้าสินค้าเลยก็ได้
8. เมื่อจ่ายเสร็จก็รอคอยสินค้าส่งมาถึงบ้าน
9. หากได้รับสินค้าแล้ว เช็คตรวจสอบ หากสมบูรณ์ก็ให้ Feedback Positive ไป

วิธีการเลือกสินค้าในการขายบนอินเตอร์เน็ตให้เป็นที่ต้องการของท้องตลาดออนไลน์

ปัจจุบันมีคนที่อยากจะทำธุรกิจส่วนตัวขายของออนไลน์อยู่มาก สังเกตุได้จากหนังสือที่มีอยู่ในร้านหนังสือมีหนังสือที่เกียวการขายของทาง Internet อยู่มาก ไม่ว่าจะเป็นขายผ่านเว็บ Ebay,Tarad,We love shopping หรือสร้างเว็บไซต์ขายของเอง   แต่ปัญหาใหญ่ที่มักพ่อค้าหน้าใหม่จะเจอคือ “ไม่รู้จะขายอะไร” เลยขอเสนอหลักคร่าวๆ ในการเลือกสินค้ามาขายทาง Internet ดังนี้ สินค้าที่เรามีความสนใจ หรือมีความได้เปรียบกว่าคู่แข่ง    เรามีความสนใจในสินค้าอะไร  ก็จะได้เปรียบถ้าเราขายสินค้านั้นๆ เช่น เป็นคนที่ชอบฟังเพลงสากลมากๆ ทั้งยุคเก่า ยุคใหม่  ถ้าเราขายของที่เกียวกับเพลง ไม่ว่าจะเป็นพวก DVD limited edition หรือของที่ระลึกต่างๆ ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าไปขายอย่างอื่น เพราะเราจะรู้ว่าของสิ่งไหน แฟนเพลงมักจะอยากได้ หรือกรณีที่เรามีความได้เปรียบกว่าคู่แข่ง อาจจะเป็น ใกล้บ้านของเรามี OTOP เช่น มี OTOP ทำมีดที่ทำได้สวยงาม และมีราคาถูก ถึงเราจะไม่ได้มีความสนใจด้านมีด  แต่เราก็อาจจะหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าถ้าเราขายมีดออนไลน์ จะเป็นไปได้ไหม มีลูกค้าที่ซื้อมีดออนไลน์เยอะไหม  และมีดแบบเราจะขายได้ไหม  ซึ่งถ้าเราประเมินแล้วว่ามีดของเราขายได้ เราก็มาพัฒนาความรู้ในการขายมีต่อไป

คนส่วนมากเค้าขายอะไรออนไลน์ เราก็ขายสินค้าประเภทนั้นแล้วทำให้แตกต่าง เช่น เราเห็นแล้วว่าตอนนี้คนขายเสื้อผ้าออนไลน์ มีจำนวนเยอะมากๆ ถ้าเราอยากจะขายเสื้อผ้า เราก็ต้องทำให้ต่างกว่าคนอื่น เช่น อาจจะขายเสื้อผ้าที่มีคนใส่ในหนังดังๆ ขายชุดสำหรับคนท้อง ขายเสื้อผ้าที่เหมือนกับในการ์ตูน เป็นต้น ยกตัวอย่างเช่น มีคนขายชุดลิเก ทางเว็บเหมือนกันนะครับ เห็นขายดีซะด้วย  โดยในกรณีที่เราหาสินค้าที่แตกต่างจากคนอื่นไม่ได้ เราก็อาจจะผลิตสินค้าเอง หรืออาจจะไปจ้างทำสินค้า เพื่อที่สินค้าที่เราจะขาย จะได้มีความแตกต่างจากคู่แข่ง การขนส่ง อีกประเด็นที่เราต้องนึกถึงคือ การขายผ่านทาง Internt เราต้องคำนึงถึงค่าขนส่งสินค้าด้วย โดยเฉพาะถ้าขายต่างประเทศ การขายเสื้อผ้าราคาไม่แพงไปต่างประเทศ แต่พอรวมค่าขนส่งไปแล้ว ราคาแพงมากกว่าราคาเสื้ออีกและของที่ขายไม่ควรที่จะแตกหักง่ายระหว่างขนส่ง เพราะคุณไม่มีทางรู้เลยว่าพนักงานไปรษณีย์เค้าดูแลสินค้าคุณดีไหมระหว่างขนส่ง

กระบวนการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ปัจจุบันการทำธุรกิจออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์นั้น โดยมากจะเป็นการขายสินค้าผ่านออนไลน์ ถ้าคุณมีสินค้าพร้อมอยู่แล้วและเมื่อคิดจะเริ่มธุรกิจลักษณะนี้ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่ควรมีก็คือ Website ของตัวคุณหรือเปิดขึ้นมาในนามร้านค้าของเราก็ได้ เพราะการมีเว็บไซต์เป็นหลักแหล่งเป็นตัวช่วยเรียกความเชื่อมั่น ความน่าเชื่อถือในตัวสินค้าจากลูกค้าได้ อีกทั้งยังสามารถบริหารจัดการทุกๆส่วนได้ด้วยตัวเอง ถ้าเป็นเมื่อก่อนบางคนอาจจะต้องอาศัยการจ้างทำเว็บไซต์ เนื่องจากการทำเว็บไซต์ด้วยตัวเองยังเป็นเรื่องยาก ส่วนเรื่องราคาก็จะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับระบบต่างๆที่เราต้องการนำเสนอให้ลูกค้าได้เห็น

อินเทอร์เน็ตกลายเป็นสื่อในการติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัทกับลูกค้าแล้ว ยังเป็นช่องทางการตลาดและเป็นวิธีการในการขายสินค้าแก่ลูกค้าที่ครบทุกขั้นตอน ตั้งแต่การให้คำแนะนำและข้อมูลสินค้าแก่ลูกค้า การตกลงเงื่อนไขทางการค้า การต่อรองราคาสินค้า การเลือกวิธีการขนส่ง จนกระทั่งการชำระเงินค่าสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตด้วยบัตรเครดิต หรือระบบ Telebanking ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ถึงแม้ว่าการขายสินค้าสามารถจะกระทำได้โดยวิธีอื่นๆ แต่วิธีการขายผ่านทาง Internet เป็นวิธีการขายที่มีค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่น้อยที่สุด และมีโอกาสในการขยายตลาดได้มากที่สุดทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งเป็นวิธีที่สะดวกที่สุดทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในการสื่อสารข้อมูลการค้าซึ่งกันและกัน

อินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มช่องทางในการขยายโอกาสทางการค้าจากระดับประเทศไปสู่ระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับหนึ่ง และมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างถูก ในปัจจุบันจึงผู้ให้ความสำคัญกับการทำธุรกิจบนอินเตอร์เน็ตมากขึ้นเป็นหลายเท่า แม้ว่าการทำธุรกิจบนอินเตอร์เน็ตจะเป็นที่แพร่หลายทั่วไปและไม่ใช่เรื่องยุ่งยากมากนัก แต่หลายคนก็ยังขาดความเข้าใจเบื้องต้นในการเริ่มต้นทำธุรกิจประเภทนี้ โดยสินค้าที่จำหน่ายผ่านอินเทอร์เน็ตจะแบ่งได้เป็นสองรูปแบบคือ สินค้าที่จับต้องได้ คือสินค้าทั่วๆไป สินค้าที่จับต้องไม่ได้ เช่นเพลงซอฟต์แวร์ ข้อมูล และสุดท้ายการบริการ โดยสินค้าที่จะจัดจำหน่าย ราคาต้องไม่สูงเกินไป และสามารถจัดส่งได้สะดวก

การซื้อขายสินค้าหรือบริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

1.ผู้ประกอบการจัดตั้งร้านค้าหรือทำหน้าที่โฆษณาที่เรียกว่าโฮมเพจหรือเว็บเพจบนอินเตอร์เน็ต
2.ผู้ซื้อเข้าไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าในอินเตอร์เน็ต
3.ผู้ซื้อติดต่อสอบถามรายละเอียดจากผู้ขาย
4.ผู้ซื้อสั่งสินค้าและระบุวิธีจ่ายเงิน เช่น จ่ายผ่านบัตรเครดิต
5.ธนาคารตรวจสอบว่าผู้ซื้อมีเครดิตดีพอหรือไม่และแจ้งให้ผู้ขายทราบ
6.ผู้ขายส่งสินค้าให้ผู้ซื้อ
7.ผู้ซื้ออาจจะใช้อินเตอร์เน็ตติดต่อขอบริการหลังการขายจากผู้ขาย

ความต้องการใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการสั่งซื้อสินค้าและบริการ

อินเทอร์เน็ตนับว่าเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่มหัศจรรย์และมีผลกระทบมากที่สุดชิ้นหนึ่งของโลก

นอกจากนี้อินเทอร์เน็ตยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ การกระจายความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ให้ได้กว้างขวางมากขึ้น ในเวลาที่รวดเร็วและค่าใช้จ่ายที่ต่ำลง อินเทอร์เน็ตจึงกลายเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร เครื่องมือสนับสนุนการทำงานร่วมกันขององค์กรต่างๆที่ทรงประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นเรื่องยากที่องค์กรใดองค์กรหนึ่งจะมีความรู้ความสามารถ และดำเนินการได้เพียงลำพัง ดังนั้นองค์กรที่มีความรู้และความสามารถในการจัดการความรู้ที่ดีโดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือย่อมมีความได้เปรียบในการแข่งขันมากกว่าองค์กรที่มีขนาดใหญ่ หรือองค์กรที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน แต่ขาดระบบการจัดการความรู้ที่ดี

นับได้ว่าอินเตอร์เน็ตเป็นสื่อที่มีความสำคัญต่อผู้บริโภคในยุคนี้เป็นอย่างมาก

ประเทศไทยเริ่มตื่นตัวจากการใช้บริการทางสื่ออินเตอร์เน็ตยิ่งขึ้นโดยการสร้างเว็บไซด์ใช้ภาษไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนไทยทั่วประเทศ สามารถใช้สื่ออินเตอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยขจัดปัญหาเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้งาน และเพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยทุกระดับสามารถเข้าถึงสื่อชนิดนี้ได้ ด้วยข้อมูลภาษาไทยที่มีคุณภาพในอินเตอร์เน็ต เพื่อส่งเสริมให้มีการจดทะเบียนชื่อเว็บไซด์ภาษาไทยให้ขยายตัวมากขึ้นซึ่งจะส่งผลให้คนไทยหันมาใช้อินเตอร์เน็ตมากขึ้นตามไปด้วยแต่การใช้อินเตอร์เน็ตจะต้องใช้อย่างถูกต้องจึงจะสร้างสรรค์และจรรโลงสังคมไทยให้ก้าวหน้าขึ้น

ความสำเร็จในการดำเนินการในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันขององค์กรนั้นยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย การวางแผน การจัดการ แต่อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งอินเทอร์เน็ต ก็สามารถเป็นเครื่องมือช่วยให้การดำเนินการต่างๆทำได้สะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง และค่าใช้จ่ายลดลง ดังนั้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันขององค์กรจึงเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการและไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ ดังที่มีคำกล่าวที่ว่า จะไม่มีองค์กรใดที่จะประสบความสำเร็จ หากปราศจากการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

นักธุรกิจและนักโฆษณา

สามารถส่งสารโฆษณาเกี่ยวกับข้อมูลของสินค้าและบริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งมีจุดเด่นพิเศษจากสื่อโฆษณาประเภทอื่น ในการโฆษณาสินค้าบางยี่ห้อ หากผู้บริโภคมีความพึงพอใจในสินค้าและบริการนั้น สามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ทันที ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภค ดังนั้นจึงมีผู้ใช้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการสั่งซื้อสินค้า โดยสื่ออินเตอร์เน็ตเป็นศูนย์กลางในการค้นคว้าหาข้อมูลของผู้บริโภค โดยผู้บริโภคไม่ต้องเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ทำให้ผู้บริโภคทั่วโลกสามารถสั่งซื้อสินค้าและบริการทางอินเตอร์เน็ตได้ ส่วนผู้ผลิตสินค้าและบริการก็สามารถจำหน่ายสินค้าและบริการได้ทั่วโลกเช่นกัน

การเริ่มต้นนำอินเตอร์เน็ตมาใช้บริการในการดำเนินธุรกิจ

การเริ่มต้นนำอินเตอร์เน็ตมาใช้บริการในการดำเนินธุรกิจ

การนำอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการดำเนินธุรกิจนั้นอาจจะต้องถอยมาก้าวหนึ่ง พิจารณาอย่างรอบคอบก่อน หากให้ง่ายก็ลองอุปมาอินเตอร์เน็ตเป็นระบบโทรศัพท์ก่อนแล้วตั้งคำถามว่าระบบโทรศัพท์นั้นสามารถนำมาประกอบธุรกิจได้อย่างไรบ้าง เช่น โทรศัพท์ในการติดต่อธุรกิจ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับตัวเครื่องและอุปกรณ์โทรศัพท์บ้าง ธุรกิจให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์บ้าง และอีกหลายคำตอบที่หลากหลาย การดำเนินธุรกิจที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน ผู้บริหารหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ตะหนักและเข้าใจถึงความจำเป็นของเทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นเป็นเพียงเครื่องมือช่วยดำเนินการ ดังนั้นผู้บริหารของหน่วยงานจำเป็นต้องมีความเข้าใจงานของตน แล้วจึงเลือกเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับงานและบุคลากรในองค์กร สิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องทราบก่อนที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้คือ คุณสมบัติ ความสามารถ ความเหมาะสมของเทคโนโลยีเหล่านั้นกับการดำเนินธุรกิจและองค์กร รวมถึงเงินลงทุนและแนวโน้มในอนาคตด้วย เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายที่เชื่อมเครือข่ายคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกันในรูปแบบปลายเปิด การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเป็นการสร้างช่องทางและโอกาสในการทำธุรกิจ การดำเนินการทางธุรกิจหลายบริษัทใช้อินเตอร์เน็ตเป็นพลังในการผลักดันให้บริษัทเติบโต เช่น CISCO System สามารถเติบโตมาเป็นบริษัทใหญ่อันดับต้นๆ ของโลกได้

ในช่วงที่องค์กรและผู้คนเห็นว่าระบบเครือข่ายจำเป็น การนำอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการสร้างข้อได้เปรียบในการดำเนินธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่มีมีการสร้างจุดแข็งหรือข้อได้เปรียบอื่น องค์กรก็สามารถได้เปรียบในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถสร้างความได้เปรียบในระยะยาวได้ เพราะเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เมื่อองค์กรมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ก็ทำให้การดำเนินการขององค์กรเปลี่ยนไป พนักงานสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ง่าย รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานและความสัมพันธ์ภายใน องค์กรมีการเปลี่ยนแปลง การจัดโครงสร้างองค์กรที่เน้นการจัดโครงสร้างองค์กรเป็นลำดับชั้น มีจำนวนชั้นไม่มาก เพื่อความสะดวกในการบริหาร และร่นระยะเวลาในการบวนการตามตำราวิชาการต่างๆ อาจต้องเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับองค์กรที่มีเทคโนโลยีเครือข่ายใช้ภายในองค์กร เช่น การจัดรูปแบบโครงสร้างองค์กรแบบไฮเปอร์เท็กซ์ เพื่อรองรับความสัมพันธ์ภายในองค์กรที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตโดยตรง ผู้ให้บริการการเชื่อมต่อ ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ผู้ให้บริการเว็บ ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตรายย่อยรวมถึงบริษัทที่ผลิตโทรศัพท์มือถือที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับอินเตอร์เน็ตด้วย อินเตอร์เน็ตสามารถเป็นได้ทั้งธุรกิจและเครื่องมือในการส่งเสริมการทำธุรกิจ แต่ความสำเร็จนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอีกหลายอย่าง เช่น กลยุทธ์การทำธุรกิจ รูปแบบและความเหมาะสมในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ