การทำธุรกิจออนไลน์ยุคใหม่

ยุคปัจจุบันนั้น เป็นยุคที่ต้องใช้การสื่อสารเข้ามาช่วยในการทำธุรกิจมากที่สุด ฉะนั้นผู้ประกอบการรุ่นใหม่จึงจำต้องมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต และต้องมีกลยุทธ์ในการทำธุรกิจอย่างรอบด้านดังนี้
– การมองหาความต้องการของตลาด ซึ่งเป็นสิ่งแรกที่ผู้ประกอบการหน้าใหม่พึงจะต้องกระทำ เพราะสามารถที่จะผลิตสินค้าหรือบริการให้ตอบสนองความต้องการได้สำหรับกลุ่มผู้บริโภคได้ดังนั้นสิ่งนี้คือช่องทางและโอกาสทองของผู้ประกอบการมือใหม่ที่ต้องจับตลาดความต้องการของผู้บริโภคที่มักเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆ และทำผลิตภัณฑ์ออกมาตอบสนองความต้องการ
– การเลือกทำธุรกิจอย่างชาญลาด โดยการพิจารณาปัจจัยทางความพร้อม บุคลากร เงินทุน การบริหาร และแนวทางการเติบโตของกลุ่มเป้าหมายพร้อมกับคู่แข่ง ความต้องการหลักของผู้บริโภค เมื่อนำมาวิเคราะห์แล้วก็จะรู้เองว่าธุรกิจเหล่านั้นมีความน่าลงทุนหรือไม่
– การสร้างความน่าเชื่อถือ นั้น เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดจุดด้อยในเรื่องการขาดประสบการณ์ได้เป็นอย่างดี
-การศึกษาหาข้อมูลและคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจที่ให้บริการฟรีอย่างในโลกสังคมออนไลน์ ที่มักให้คำปรึกษาในการทำธุรกิจแบบฟรีๆ
– การใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อในการดำเนินการทำธุรกิจ เพราะจะช่วยลดรายจ่ายได้เป็นอย่างดีซึ่งปัจจุบันข้อมูลที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจสามารถค้นหาจากทางโลกออนไลน์ได้แทบทั้งสิ้น
– การใช้จุดแข็งเข้าต่อสู้ที่จะสามารถไปต่อกรกับคู่แข่งบนท้องตลาดได้ อาจเป็นราคาที่ถูกกว่าหรือคุณสมบัติที่ดีกว่า
นอกจากนี้การตลาดยุคใหม่จะต้องคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นอันดับแรกๆ เพราะสินค้าบางอย่าง ผู้ซื้อมักจะถามจากเพื่อน ๆ มากกว่าการดูจากโฆษณา ฉะนั้นจะต้องทำให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด เพราะว่าจะทำให้ลูกค้าไปบอกต่อได้ โดยการให้ลูกค้าทำหน้าที่เป็นพนักงานขายแทนเรา ซึ่งมีอำนาจมากกว่าการส่งพนักงานขายไปขาย เพราะคนส่วนมากมักจะฟังเพื่อน ๆ บอกว่าสินค้าชิ้นนี้ดีหรือไม่การตลาดยุคนี้ จึงเป็นยุคที่ทุกคนพยายามจะรักษาลูกค้าเก่าไว้มากกว่าการมุ่งหาลูกค้าใหม่ เพราะหากขายสินค้าให้กับลูกค้าเก่าโดยเอาใจใส่เขาอย่างดีและสร้างประสบการณ์ที่ดีกับเขา ลูกค้าก็จะซื้อเพิ่มขึ้นมากกว่า

This entry was posted in บริการแนะนำ and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.