ความปลอดภัยในการทำธุรกิจออนไลน์ผ่านระบบ PayPal

PayPal เป็นเหมือนธนาคารแห่งหนึ่ง แต่เป็นธนาคารที่อยู่ในรูปแบบออนไลน์หรือธนาคารในโลกอินเตอร์เน็ต ให้บริการเหมือนอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งในประเทศไทยของเรา มีการรับเงิน ฝากเงิน และส่งเงินได้เหมือนกับธนาคารทั่วๆไป เพียงแต่จะมีการคิดค่าบริการในการรับส่งเงินดังกล่าวซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมที่ไม่แพงมากนัก ไม่มีดอกเบี้ยให้ แต่ถ้าจะเทียบกับประโยชน์ที่เป็นดอกเบี้ยแล้ว ดอกเบี้ยของ PayPal จะแฝงอยู่ในรูปแบบของการอำนวยความสะดวก ดูแลการชำระเงินระหว่างคุณกับคู่ค้าของคุณ เช่น ถ้าคุณมีการซื้อขายสินค้าจากเว็บไซต์ ebay โดยส่วนใหญ่แล้วทางผู้จำหน่ายจะระบุให้ผู้ซื้อชำระเงินผ่านทาง PayPal เมื่อใดก็ตามที่มีการทำธุรกรรมผ่าน PayPal ทาง PayPal ก็จะมีการรับประกันเงินของท่านที่จ่ายผ่านทาง PayPal

Paypal มีชื่อเสียงด้านปุ่มซื้อขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต

ซึ่งลูกค้าสามารถซื้อสินค้าและเลือกช่องทางชำระค่าสินค้าแบบออนไลน์ได้ นอกจากนี้ลูกค้าสามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิตได้ด้วยปุ่ม Paypal คุณจะได้รับค่าสินค้าและบริการจากลูกค้าอย่างปลอดภัย ลูกค้าที่ชำระค่าสินค้าผ่าน Paypal จะไม่เสียค่าธรรมเนียม แต่สำหรับผู้ขายจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราที่ Paypal กำหนด เมื่อคุณทำการถอนเงินจากบัญชี Paypal เข้าบัญชีธนาคารของคุณ PayPal นั้นได้กำหนดกฎไว้ในการเสียค่าธรรมเนียมโดยเราจะเสียอะไรบ้าง ในกรณีสมัครแบบ Premium และ Business ทุกครั้งที่มีการรับเงินจะต้องเสียค่าธรรมเนียมให้กับ PayPal โดยจะมีอยู่ 2 เรท คือ หากรับเงินภายในประเทศด้วยกันจะเสียค่าธรรมเนียม 3.4% + $0.30 โดยทุก $100 ต้องเสียค่าธรรมเนียมให้กับ PayPal จำนวน $3.70 และหากรับเงินจากนอกประเทศ จะเสียค่าธรรมเนียม 3.9% + $0.30 โดยทุก $100 ต้องเสียค่าธรรมเนียมให้กับ PayPal จำนวน $4.12

ประโยชน์จากการเลือกใช้ PayPal

1.ในฐานะที่ท่านเป็นผู้จำหน่ายสินค้าต่างๆ ลูกค้าของท่านในโลกอินเตอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือชาวไทย กล้าที่จะนำบัตรเครดิตการ์ดมาชำระท่านผ่าน PayPal
2.ในฐานะผู้ขายสามารถเรียกขอคืนสินค้าจากผู้ซื้อ หรือคนที่รับเงินได้ ในกรณีที่ผู้ซื้อหรือผู้รับเงินโกงผู้ขาย
3.ในฐานะผู้ซื้อ PayPal รับประกันเงินของท่านที่ได้จ่ายไปแล้วว่า ถ้าท่านไม่ได้รับสินค้า PayPal จะจ่ายเงินค่าสินค้าคือให้แก่ท่าน โดยมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการนำเงินส่งคืนท่านเพียงเล็กน้อย
4.ได้รับความเชื่อถือจากทั่วโลก
5.มีระบบความปลอดภัยสูง
6.ท่านสามารถที่จะทำธุรกิจออนไลน์ได้เพราะมีคู่

This entry was posted in บริการแนะนำ and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.