การทำธุรกิจขายเสื้อผ้าทางอินเตอร์เน็ตให้มีความน่าเชื่อถือ

artsekret.com

ธุรกิจร้านเสื้อผ้าทางอินเตอร์เน็ต เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบรายเล็ก และคาดว่าจะมีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ แต่ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงมาก เนื่องจากสินค้าที่มีการซื้อขายได้ง่าย และราคาที่ไม่สูงมาก อีกทั้งสินค้าประเภทนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามกระแสนิยม สินค้าประเภทนี้จึงตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดี

การเปิดร้านเสื้อผ้าออนไลท์สามารถทำได้ง่ายก็จริง แต่ทางด้านผู้ประกอบการเองควรมีการเตรียมความพร้อมสำหรับธุรกิจประเภทนี้ สิ่งที่ต้องเตรียมเป็นลำดับแรก คือ ศึกษาพฤติกรรมของลูกค้า ศึกษาเป้าหมายอย่างชัดเจนแล้วนำมาวิเคราะห์แผนทางการตลาด แล้วจึงอัพเดตสินค้าให้ตรงกับความต้องการ เพื่อให้ทันต่อกระแสนิยม ซึ่งการอัพเดตแฟชั่นสามารถติดตามได้ทางนิตยสาร รายการโทรทัศน์ หรือทางอินเตอร์เน็ต นอกจากนี้ผู้ประกอบการควรทำความเข้าใจในส่วนของธุรกิจซื้อขายทางอินเตอร์เน็ตด้วย เช่น การเลือกรูปแบบเว็บไซต์ ระบบฐานข้อมูล ระบบการชำระเงินการโฆษณาผ่านอินเทอร์เน็ต ระบบการรักษาความปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ต เป็นต้น เนื่องจากจะช่วยให้สามารถวางแผนการดำเนินธุรกิจซื้อขายออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม

การเลือกร้านค้าออนไลท์ก็เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งจะมีอยู่ 2 แบบด้วยกัน คือ เว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาเอง โดยสร้างขึ้นจากชุดโปรแกรมสำหรับสร้างเว็บไซต์ ซึ่งแบบนี้ค่อนข้างยุ่งยาก และต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างเยอะหากต้องจ้างคนอื่นในการเขียนโปรแกรม หรือเว็บไซต์สำเร็จรูปที่เปิดให้บริการกับร้านค้า ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงมากขึ้นอยู่กับราคาของแพคเกจ แต่ละแพคเกจจะข้อจำกัดแตกต่างกันไป สำหรับผู้ประกอบการในช่วงเริ่มต้นแนะนำให้ทำในรูปแบบสำเร็จรูป ซึ่งง่ายและสะดวก มีรายละเอียดต่างๆให้ครบ เมื่อซื้อแพคเกจแล้วสามารถเปิดร้านค้าได้ทันที

เมื่อสามารถเลือกผู้ให้บริการเว็บไซต์สำเร็จรูปได้แล้ว สิ่งต่อมาที่ต้องทำคือ การตั้งชื่อเว็บไซต์ที่เป็นที่รู้จัก และทำให้เกิดการจดจำ การจดโดเมนควรตั้งให้มีความโดดเด่น และจดจำได้ง่าย ชื่อโดเมนนั้นเป็นสิ่งที่บอกตัวตนของธุรกิจ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้ามาเลือกสินค้าได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ผู้ประกอบการควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติหรือรายละเอียดของสินค้าอย่างครบถ้วน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และเกิดการกลับมาซื้อในครั้งต่อๆไป

This entry was posted in บริการแนะนำ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.