การขยายตลาดสินค้าและบริการผ่านระบบโซเชียลเน็ตเวิร์ค

การตลาดที่มุ่งเน้นไปที่การกระจายข้อมูลข่าวสารผ่านระบบโซเชียลเน็ตเวิร์คเป็นสำคัญ โดยช่องทางการตลาดบนโซเชียลเน็ตเวิร์คมีการแพร่กระจายของข่าวสารจากหนึ่งออกไปได้เป็นทวีคูณ และการรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริโภคเป็นไปได้ง่ายกว่า เข้าถึงมากกว่า เพราะความไม่เป็นทางการของรูปแบบการสื่อสาร ทุกวันนี้มีผู้ใช้บริการโซเชียลเน็ตเวิร์คเป็นจำนวนมาก และมีผู้ทำการตลาดบนโซเชียลเน็ตเวิร์คมากเช่นเดียวกัน เนื่องจากเป็นบริการที่สามารถใช้งานได้ฟรี เนื่องจากการโฆษณาผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์คนั้นต้นทุนต่ำแต่มีประสิทธิผลสูง หรือหมายถึงมีประสิทธิภาพในการโฆษณาสูงมาก สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง และกระจายการรับรู้ได้รวดเร็ว

เมื่อเทคโนโลยีและสื่อมีอะไรเกิดขึ้นมากมาย

โดยทุกอย่างจะเริ่มถูกนำมาหล่อหลอมรวมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การใช้วิธีไดวิธีหนึ่งอาจจะไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังนั้นเราจะเริ่มเห็นการสื่อสารเต็มรูปแบบ โดยมีกลยุทธ์และเทคโนโลยีหลากรูปแบบภายใต้แคมเปญหรือกลยุทธ์หลักกลยุทธ์เดียว เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการทำการตลาดยุคใหม่ เป็นการใช้สื่อดั่งเดิมเข้าผสมผสานกับสื่อออนไลน์รูปแบบใหม่ เพื่อสร้างกลยุทธ์รูปแบบใหม่ ที่จะเข้าถึงลุกค้าได้ในทุกๆสื่อและช่องทางที่ลูกค้าอยู่ เช่น กลยุทธ์การตลาดรูปแบบใหม่จะมีทั้ง สื่อทีวี วิทยุ สิ่งพิมพ์ ออนไลน์ มือถือ แอ็พพลิเคชั่น โซเชียลเน็ตเวิร์ก การใช้ตำแหน่งของ ลูกค้า ฯลฯ ทั้งหมดเหล่านี้มาสร้างเป็นกลยุทธ์ในการทำการตลาดเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนไป

Facebook และTwitter

เป็นเครื่องมือหลัก อีกทั้งนักการตลาดที่ดูแลแบรนด์ขององค์กรเหล่านี้มักจะใช้จำนวนของการกด Like ที่หน้า Fan Page Facebook และจำนวนFollower บน Twitter เป็นหลัก อันที่จริงจำนวนของ Like และ Follower เหล่านี้ก็มีผลต่อการวัดผล ROI ของธุรกิจที่ทำได้แบบเห็นชัดที่สุดแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นการการันตีคุณภาพที่องค์กร หรือแบรนด์สินค้าเหล่านั้นจะได้จากจำนวนผู้ที่กด Like และ Follower ซึ่งอาจจะสรุปได้เพียงแค่ว่ามันวัดผลได้แค่มิติเดียวทั้งที่ Social Media Marketing นั้นมันมีมากถึง 3 มิติแน่นอนว่าแต่ละองค์กร หรือแต่ละแบรนด์ที่มีการใช้ Social Media ในการทำแคมเปญโฆษณา ส่วนมากแล้วมักจะใช้ Facebook และTwitter เป็นเครื่องมือหลัก

This entry was posted in บริการแนะนำ and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.